Dự án thiết kế Logo và xây dựng hệ thống nhận diện thương hiệu CHÚ HỀ

Giải pháp sáng tạo phải được lấy “cảm hứng” từ những dữ liệu nghiên cứu chính xác, kết hợp kinh nghiệm va chạm từ các dự án thực tế mới có thể đưa ra ngôn ngữ nhận diện thật sự khác biệt